Velkommen til FDF Nibe kreds

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik. sang og leg.

Forårs rengøring af HYTTEN i Skivum Krat 22. april kl. 09 - 14.

03.04.2017

Foråret og sommeren banker på døren, og det gør hyttesæsonen dermed også. Vi vil derfor gerne have hjælp fra jer forældre til at klargøre vores dejlige weekend- og sommerlejrhytte, HYTTEN, i Skivum Krat


Foraret og sommeren banker pådøren, og det gør hyttesæsonen dermed ogsa. Vi vil derfor gerne have hjælp fra jer forældre til at klargøre vores dejlige weekend- og sommerlejrhytte, HYTTEN, i Skivum Krat – Vi skal allerede i Kristi Himmelfartsferien bruge HYTTEN, da vores kredssommerlejr i år skal holdes her.

Vi mødes i HYTTEN (Kratvej 12, 9240 Nibe) lørdag d. 22. april kl. 9:00 – ca. 14 til forarsklargøring.

FDF sørger for, at der er lidt til et par drikkepauser...

Tilmelding skal ske pr SMS senest onsdag den 12. april til kredsleder Pia Grønhøj, 29 84 58 16 eller formand Mette Bach, 40 85 03 35.

Print og sæt på køleskabet